Grondwaterniveau melding IOT peilbuis

De sensoren in de peilbuizen worden ingezet om de stand van Grondwaterniveau op te meten en zowel de huidige toestand te monitoren als de evolutie overheen de tijd in kaart te brengen.

Zij beschikken over een IOT netwerk verbinding zoals NB-iot & LoraWAN waardoor het mogelijk wordt om grondwaterniveau meldingen in te stellen.


Op zoek naar een IOT oplossing om het grondwaterniveau in kaart te brengen?
Contacteer ons
  Delen via
IOT peilbuis voor grondwaterniveau melding

Opties

Auto Drukcompensatie

Klassieke peilbuis metingen wordt aan de hand van een drukmeting in de buis de hoogte van de waterstand afgeleid. Alvorens het resultaat van deze drukmeting omgezet wordt naar een hoogte, wordt deze via bluetooth naar een nabij gelegen druksensor gestuurd om gekalibreerd te worden aan de hand van de omgevingsdruk. Deze belangrijke kalibratie, die voordien manueel in het veld werd uit- gevoerd, is volkomen automatisch

Ultrasone Afstandsmeting

De waterstandmeting met Sonar technologie werkt fundamenteel anders. Bij deze meettechniek wordt een sensor op een vaste afstand boven oppervlakte water geplaatst. De sensor stuurt golfpakketjes naar het wateroppervlak dewelke worden weerkaatst en terug door de sensor worden opgevangen. De tijdsduur tussen uitzenden en ontvangst is een maat voor de afstand tot het wateroppervlak.

Data

U wenst de data te ontvangen in uw platform of u wenst een dashboard op maat? Beide zijn mogelijk!

Ideeën of vragen? Neem vrijblijvend contact op!


Contacteer ons

Connectiviteit

LoraLong Range

Lora is het ideale iot-netwerk om een beperkt aantal gegevens te versturen zoals een IOT peilbuis. Afhankelijk van de situatie gaan wij opteren voor LoraWAN (provider) of een privaat lora-netwerk opzetten.

NB-IOTLong Range

Narrowband IOT is een draadloze technologie die altijd voorzien wordt door de provider. NB-IOT heeft een betere dekking dan LoraWAN en is dat opzicht zeer geschikt voor IOT peilbuizen.

Ideeën of vragen? Neem vrijblijvend contact op!


Contacteer ons

Realisaties POCConnected Things

info@connectedthings.be